Wydrukuj to Strona

Rytm dnia

6.30-8.30
Schodzenie się dzieci. Zabawy w kącikach zainteresowań, manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne. Praca indywidualna o charakterze obserwacyjnym i stymulującym.
8.30-8.45
Poranne zabawy ruchowe.
8.45-9.00
Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne – nauka mycia rąk, korzystania z toalety – czynności samoobsługowe. Nauka samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków.
9.00-9.30
I ŚNIADANIE
9.30-10.00
Realizacja zadań edukacyjnych, w oparciu o podstawę programową, w różnych sferach aktywności dziecka, dostosowana do grupy wiekowej (działania zespołowe, z całą grupą, praca indywidualna).
10.00-10.45
Zabawy swobodne, zabawy edukacyjne, ruchowe w sali lub ogrodzie przedszkolnym. Zajęcia dodatkowe.
10.45-11.00
Przygotowanie do drugiego śniadania, czynności higieniczno- porządkowe.
11.00-11.15
II ŚNIADANIE
11.15-12.45
Pobyt na świeżym powietrzu. Spacery, wycieczki – nauka ubierania się, zapinania guzików, suwaków. Poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola.
12.45-13.00
Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczno- porządkowe.
13.00-13.30
OBIAD
13.30-13.45
Mycie zębów
13.45-14.15
Spotkanie z bajką – słuchanie tekstów literackich czytanych przez nauczyciela; relaks, wyciszenia.
14.15-15.15
Zabawy dowolne podejmowane z inicjatywy dzieci w kącikach zainteresowań, zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym lub w Sali. Praca indywidualna.
15.15-15.30
Przygotowanie do podwieczorku, czynności higieniczno – porządkowe.
15.30-16.00
PODWIECZOREK
16.00-17.00
Zabawy dowolne podejmowane z inicjatywy dzieci w kącikach zainteresowań, zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym lub w sali. Praca indywidualna. Rozchodzenie się dzieci.

Permalink do tego artykułu: http://www.przedszkolezaczarowanepodroze.pl/rytm-dnia/