tel.: 661-456-785 adres: Os. Stare Żegrze 55, 61-249 Poznań

Rytm dnia

06:00 – 08:00
Schodzenie się dzieci. Zabawy w kącikach zainteresowań, manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne. Praca indywidualna o charakterze obserwacyjnym i stymulującym
08:30 – 08:45
Poranne zabawy ruchowe
08:45 – 09:00
Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne – nauka mycia rąk, korzystania z toalety – czynności samoobsługowe. Nauka samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków
09:00 – 09:30
Pierwsze Śniadanie
09:30 – 10:00
Realizacja zadań edukacyjnych, w oparciu o podstawę programową, w różnych sferach aktywności dziecka, dostosowana do grupy wiekowej (działania zespołowe, z całą grupą, praca indywidualna)
10:00 – 10:45
Zabawy swobodne, zabawy edukacyjne, ruchowe w sali lub ogrodzie przedszkolnym. Zajęcia dodatkowe
10:45 – 11:00
Przygotowanie do drugiego śniadania, czynności higieniczno- porządkowe
11:00 – 11:15
Drugie Śniadanie
11:15 – 12:45
Pobyt na świeżym powietrzu. Spacery, wycieczki ? nauka ubierania się, zapinania guzików, suwaków. Poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola
12:45 – 13:00
Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczno- porządkowe
13:00 – 13:30
Obiad
13:30 – 13:45
Mycie zębów
13:45 – 14:15
Spotkanie z bajką – słuchanie tekstów literackich czytanych przez nauczyciela; relaks, wyciszenia
14:15 – 15:15
Zabawy dowolne podejmowane z inicjatywy dzieci w kącikach zainteresowań, zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym lub w Sali. Praca indywidualna
15:15 – 15:30
Przygotowanie do podwieczorku, czynności higieniczno-porządkowe
15:30 – 16:00
Podwieczorek
16:00 – 17:00
Zabawy dowolne podejmowane z inicjatywy dzieci w kącikach zainteresowań, zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym lub w sali. Praca indywidualna