tel.: 661-456-785 adres: Os. Stare Żegrze 55, 61-249 Poznań

Oferta

W ramach czesnego oferujemy:

Całodzienną opiekę od 6.30 – 17.00

Małe, kameralne grupy 

Codzienne zajęcia dydaktyczne zgodne z podstawą programową MEN

Urodzinki w przedszkolu

Baliki i festyny

Przedstawienia teatralne

Zajęcia dodatkowe, warsztaty:

  • MÓWIĘ JA,  MÓWISZ  TY – TO  ROZMOWA  JEST? 

Zajęcia usprawniające mowę dziecka, prowadzone przez specjalistę logopedę.

  • JĘZYK ANGIELSKI
  • WESOŁE NUTKI

Rytmika z elementami tańca – zajęcia umuzykalniające, mające na celu kształcenie dyscypliny rytmicznej oraz uwrażliwienie na różne elementy muzyki. Uczą spostrzegania zmian dynamiki i reagowania na nie ruchem; Zajęcia taneczne – zwiększają świadomość własnego ciała, polepszają koordynację, wzmacniają kondycję, rozwijają mięśnie i uelastycznia ciało. Pozwalają zgromadzić pozytywną energię jednocześnie korygując postawę i ucząc elegancji ruchów. Taniec jest sposobem wyrażania siebie oraz okazywania swoich uczuć i emocji.

  • ZACZAROWANE PODRÓŻE – MAŁE I DUŻE

Wycieczki w miejsca związane z kulturą, przyrodą i sztuką, dające dzieciom możliwość poznania różnych środowisk, zawodów oraz rodzinnego miasta. Ponadto dzieci poznają środki lokomocji, zasady bezpieczeństwa podczas ruchu pieszego i transportu miejskiego, a także nabywają umiejętności  kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych. Wszystkie tego typu działania (wyjazdy, wycieczki, spotkania) są inspiracją do rozwijania kreatywności i fantazji dziecka.

  • ZIELONO MI

Poznawanie środowiska przyrodniczego poprzez bezpośredni kontakt z naturą ( wycieczki, spacery). Obserwacja zmian zachodzących w najbliższym otoczeniu przyrodniczym o każdej porze roku. Kształtowanie postaw proekologicznych. Uprawa kwiatów i warzyw w ogródku przedszkolnym. Systematyczne wzbogacanie wiedzy dziecka na temat przyrody nieożywionej poprzez eksperymenty i doświadczenia.

  • ZDROWE ZĄBKI MAMY

Opieka  lekarza – stomatologa. Regularna kontrola uzębienia dzieci. Codzienne  mycie  zębów. Udział  w  programach profilaktycznych.