Wydrukuj to Strona

Oferta

W ramach czesnego oferujemy:

  • Całodzienną opiekę od 6.30 – 17.00

  •  Małe, kameralne grupy 

  • Codzienne zajęcia dydaktyczne zgodne z podstawą programową MEN

  • Urodzinki w przedszkolu

  • Baliki i festyny

  • Przedstawienia teatralne

  • Spotkania z „ciekawymi postaciami”

  • Zajęcia dodatkowe, warsztaty:

„MÓWIĘ JA,  MÓWISZ  TY – TO  ROZMOWA  JEST”

Zajęcia usprawniające mowę dziecka, prowadzone przez specjalistę logopedę.

JĘZYK ANGIELSKI METODĄ HELEN DORON

„Didi the Dragon” jest zabawnym, twórczym i bardzo obrazowym wprowadzeniem do języka angielskiego. Dzieci przenoszone są przez smoczycę Didi i jej przyjaciół w świat wyobraźni poznając przy tym fantastyczne historie. Próbują też znajdować odpowiedzi dla różnych zagadnień, rozwijając dzięki temu swoje słownictwo. Powtarzanie bodźców słuchowych i wzrokowych pozwala na zapisanie słowa oraz całej frazy w pamięci długoterminowej, pogłębiając zdolności językowe dzieci w sposób prosty i szybki.

„WESOŁE NUTKI”

Rytmika z elementami tańca – zajęcia umuzykalniające, mające na celu kształcenie dyscypliny rytmicznej oraz uwrażliwienie na różne elementy muzyki. Uczą spostrzegania zmian dynamiki i reagowania na nie ruchem; Zajęcia taneczne – zwiększają świadomość własnego ciała, polepszają koordynację, wzmacniają kondycję, rozwijają mięśnie i uelastycznia ciało. Pozwalają zgromadzić pozytywną energię jednocześnie korygując postawę i ucząc elegancji ruchów. Taniec jest sposobem wyrażania siebie oraz okazywania swoich uczuć i emocji.

„MALI ARTYŚCI”

Zajęcia teatralne jako sposób na wszechstronny rozwój dziecka;  Zabawa w teatr to magiczna rozrywka kształtująca twórczą postawę i przygotowująca do pełnienia różnych ról w dorosłym życiu. Pozwala na wygłupy i oderwanie się od rzeczywistości,  ale i na prawdziwą zespołową pracę. Ujawnia talenty, niekoniecznie aktorskie, rozwija myślenie, wyobraźnię, mowę, pamięć, a także uczy odwagi i śmiałości oraz umiejętności współdziałania i wyrażania różnych stanów uczuciowych.

„ZACZAROWANE PODRÓŻE – MAŁE I DUŻE”

Wycieczki w miejsca związane z kulturą, przyrodą i sztuką, dające dzieciom możliwość poznania różnych środowisk, zawodów oraz rodzinnego miasta. Ponadto dzieci poznają środki lokomocji, zasady bezpieczeństwa podczas ruchu pieszego i transportu miejskiego, a także nabywają umiejętności  kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych. Wszystkie tego typu działania (wyjazdy, wycieczki, spotkania) są inspiracją do rozwijania kreatywności i fantazji dziecka.

„ZIELONO MI”

Poznawanie środowiska przyrodniczego poprzez bezpośredni kontakt z naturą ( wycieczki, spacery ). Obserwacja zmian zachodzących w najbliższym otoczeniu przyrodniczym o każdej porze roku. Kształtowanie postaw proekologicznych. Uprawa kwiatów i warzyw w ogródku przedszkolnym. Systematyczne wzbogacanie wiedzy dziecka na temat przyrody nieożywionej poprzez eksperymenty i doświadczenia.

„ZDROWE ZĄBKI  MAMY

Opieka  lekarza – stomatologa. Regularna kontrola uzębienia dzieci. Codzienne  mycie  zębów.  Udział  w  programach profilaktycznych.

Permalink do tego artykułu: http://www.przedszkolezaczarowanepodroze.pl/oferta/